Od napsání prvních článků na téma legislativy a chystaných změn pravidel pro řidiče i vlastníky vozidel uplynulo několik měsíců a cítím potřebu doplnit k nim zprávu o pokroku v jednotlivých tématech. Jelikož novinek není zase tolik, rozhodl jsem se přinést Vám je formou stručného komentovaného přehledu.

Pozměňovací návrhy k podmínkám provozu vozidel

Technické požadavky na vozidla a jejich schvalování do provozu řeší sněmovní tisk č. 216, o němž jsem již psal. Novela je stále v projednávání a chystá se do druhého čtení. Hospodářský výbor přidal pozměňovací návrhy, jimiž se do novely dostávají opět paragrafy z pera poslanců ANO, proti kterým se část odborné veřejnosti vymezovala již v minulém volebním období. Tehdy tato novela neprošla. Nyní je na stole opět především povinnost veteránů absolvovat technické kontroly na STK. Platnost kontroly by se prodloužila ze stávajících dvou na pět let.

Cena paliv a regulace

V srpnu cena ropy poklesla na úroveň před ruskou invazí, tj. do pásma cca 90-95 USD/bbl. Zároveň s tím pozorujeme zhoršení kurzu CZK vůči USD cca o 2 koruny oproti začátku letošního roku. Zatímco po novém roce se USD obchodoval kolem 22 CZK, nyní se kurz pohybuje blízko 24 CZK. Toto má vliv na nákupní ceny surovin, jak jsme si již popsali. Do výpočtu ceny paliva ještě zbývá zakomponovat snížení spotřební daně o 1,5 CZK/l. V tomto nastavení bychom mohli očekávat, že cena benzínu BA95 by se měla pohybovat pod 36 CZK/l. To bychom se ovšem mýlili; nejlevněji 95ku pořídíte dnes za 37,90 CZK/l a není výjimkou setkat se s cenou až o 5 CZK/l vyšší.


Proč je palivo tak drahé?

Vláda si vyhodnotila data, která Ministerstvu financí od jara povinně hlásí čerpadláři a zpracovatelé ropných produktů. Dospěla k závěru, že jak čerpací stanice samotné, tak především zpracovatelské podniky (rafinerie) marži skutečně neúměrně navýšily. K podobnému závěru jsem dospěl rovněž naším výpočtem v předchozím článku, marže všech zúčastněných se prakticky zdvojnásobila, někam k 10 % z celkové ceny.

Vláda se rozhodla zavést opatření – ministr financí Stanjura vyhlásil, že se chystá regulovat či zastropovat marži jednotlivých aktérů výrobně-logistického řetězce. Upřímně řečeno, takové opatření bychom od (deklarovaně) pravicové vlády neočekávali. Podotknu pouze, že zdanění paliv tvoří stále kolem 47 % jejich ceny a že snížení spotřební daně platí jen do konce září. Největším příjemcem zisku z paliv je tudíž pořád stát. Ten přitom uvažuje o uvalení dodatečné daně z mimořádných zisků (windfall tax) na rafinerie.

Kdo chce psa bít…

Měřítkem bezpečnosti silničního provozu je nehodovost. Takový ukazatel se jeví logicky: kolik se stalo nehod, kolik lidí při nich přišlo k úhoně, vyčíslení ekonomických škod. Jedná se o popisnou statistiku bez politického zabarvení. Statistiku sbírá a zveřejňuje Centrum dopravního vzdělávání (CDV). Potud vše v pořádku. Existují nicméně subjekty, které se snaží tuto statistiku vykládat nebo dokonce cílit (!), své závěry medializují a na základě nich doporučují ministerstvu dopravy přijímat opatření.

Přestože již mnoho let v řadě nehodovost klesá, vytčených cílů se nedaří žádným způsobem dosáhnout. Mezi tyto cíle totiž patří mimo jiné meziroční snížení nehodovosti o 60 % (BESIP) s vizí vymýtit dopravní nehody úplně (Platforma Vize 0). Mnozí asi tušíte, že to je nesmírně ambiciózní, ne-li přímo nemožný úkol.

Z médií slyšíme neustále o silničních pirátech a že je potřeba zpřísnit pravidla provozu, zvýšit postihy, rozšířit dohled a posílit pravomoci policie, popřípadě policistům nakoupit více supermoderního vybavení. Pojďme se nyní společně podívat, co se na nás chystá.

Změna bodového systému

Ačkoli ještě není k dispozici finální znění novely, ministr dopravy Kupka hovoří o nutnosti „zpřehlednit“ bodový systém trestání řidičů. Ono zpřehlednění má však několik úskalí.

Zaprvé, škála bodového hodnocení se má napříště omezit na tři stupně (2-4-6 bodů). Nemusím asi zdůrazňovat, že většina přestupků s lichým bodovým hodnocením se zaokrouhlila nahoru. Sedmibodové přestupky byly překvalifikovány na bodů šest. Jelikož se ale pojí rovnou se zákazem řízení, počet bodů u nich nehraje roli. Pokuty blokové i ve správním řízení se přibližně zdvojnásobí. Délka zákazu řízení bude rovněž prodloužena a nyní bude zákaz hrozit i za přestupky, které byly v minulosti trestány pouze pokutou a body.


Vozíte v autě metr? A mohla bych ho vidět?

Perličkou jsou některé nové přestupky, například nedodržení obecné bezpečné vzdálenosti (2 s) za pokutu bez bodů a nedodržení bezpečné vzdálenosti (30 m osobní, 50 m nákladní vozidla) za 4 body nebo zákaz řízení za použití antiradaru či neoprávněné použití výstražných světel.

Sám ministr Kupka se netají tím, že návrh převzal od administrativy minulého ministra Havlíčka a jen jej nechal upravit k obrazu svému. Zdá se, že je úplně jedno, je-li zrovna u vesla ANO nebo ODS, utahovat šroub se bude neustále. Bude-li mít změna trestů příznivý vliv na vývoj nehodovosti, se možná dozvíme již v roce 2024 – pokud bych si ale měl vsadit, řekl bych, že vliv bude mizivý, jen se vybere víc peněz na pokutách.

Změna povinného odstupu od cyklistů

Již pár měsíců po zavedení povinného odstupu při předjíždění cyklistů přišly různé zájmové skupiny s požadavky na jeho změny: v místech s nízkou dovolenou rychlostí by mohl být odstup menší, na lesních cestách by nemusel platit vůbec atd. Sami policisté si stěžují, že nedodržení tohoto pravidla není jak prokazovat nebo vymáhat. Toto téma pěkně rozpracoval D-FENS se znalostí procesní praxe. Považuji tudíž za zbytečné toto téma dále rozebírat. Vypíchnu jen, že bonzáci nezklamali, jak jsem psal dříve, záznam z kamery cyklisty poslouží jako záminka k předvolání. 

Našim zákonodárcům bych vzkázal: co tento paragraf rovnou zrušit, než se z něj různými výjimkami stane úplný paskvil?

Skrytý dohled, AKV a drony

Policisté nutně potřebují vrcholová BMW a Ferrari, aby mohli honit. Dohled na silnicích provádějí často skrytě, aby si jich případný záškodník nemohl včas všimnout a nepřipravil je tak o radost z honění. Zde tedy v žádném případě nemůže být řeč o prevenci nehod. Naopak, zatímco bezohledná jízda končí nehodou jen občas, při policejním honění dojde k nehodě vždy, a to zpravidla s účastí více vozidel. V tomto smyslu je skrytý dohled i divoké honičky kontraproduktivní. Ponechám na úvaze čtenáře, zda je nutné ohrožovat pachatele i náhodné ostatní účastníky provozu na zdraví a životě například za překročení dovolené rychlosti.


Vulgární silnice III: Modročervená diskotéka šikany

Pod hlavičku skrytého dohledu bychom mohli zařadit i systémy automatické kontroly vozidel (AKV), případně dohled pomocí dronů. Ohledně AKV se dozvídáme o rostoucím počtu míst (kamer), která jsou do něj zapojena, a že by se měly vzájemně propojit dosud oddělené krajské systémy. Policie má podezřele velký zájem na sledování, kdo, kam, s kým a čím jezdí. Samozřejmě tuto činnost omlouvá zvyšováním bezpečnosti provozu a vyhledáváním pachatelů trestné činnosti, popřípadě odcizených vozidel.

Dohled pomocí dronů, například na dodržování předepsané vzdálenosti mezi vozidly, jsme již komentovali. Přibližně jednou za měsíc proběhne v televizních Událostech reportáž na toto téma, abychom si zvykli, že být na každém kroku pod dohledem je zcela v pořádku.

Ve spojení s výše popisovaným návrhem na zpřísnění postihů vidím jednoznačně, že „vyautovat se“ (vyhodit sám sebe z auta = pozbýt řidičské oprávnění) bude čím dál snazší. Třikrát a dost. Kdo se nevyautuje úplně, bude pravidelně přispívat na bonzácký a policejní aparát formou vyšších pokut a financovat tak jeho bujení. Nemusí ani být přistižen na místě – postačí automatizované rozesílání dopisů…

Ve všech těchto opatřeních je možné spatřovat naplnění ďábelské Vize nula. Jediným způsobem, jak dosáhnout nulového počtu dopravních nehod je… ano, uhodli jste! Zakázat lidem řídit úplně.

 

Jindra

Foto: Pixabay

Napsat komentář