Soutěž, vyhlášenou na facebookovém profilu Junk Rods, pořádá Junk Rods, z. s., IČ 10972242. Soutěže se může účastnit uživatel Facebooku starší 18 let, který splní podmínky uvedené v příspěvku, kterým byla soutěž vyhlášena (dále jen „příspěvek“), tedy:

  • sleduje stránku Junk Rods na Facebooku,
  • zareaguje na příspěvek „lajkem“ či jakoukoliv jinou kladnou reakcí, tj. Love, Care, Haha, nebo Wow,
  • správně odpoví na všech pět otázek, které jsou v příspěvku uvedeny, a to výhradně komentářem pod příspěvek.

Z účasti v soutěži jsou předem vyloučeni členové Junk Rods, z. s., jejich rodinní příslušníci a/nebo životní partneři.

Soutěž začíná momentem zveřejnění příspěvku a končí 17. 12. 2021 v 19:00. Komentáře přidané po tomto momentu nebudou zařazeny do slosování.

Jeden výherce bude následně vybrán pomocí funkce náhodného výběru v programu Microsoft Excel v sešitu, do nějž budou po ukončení soutěže a před vybíráním vepsána jména všech soutěžících, kteří splnili podmínky uvedené v příspěvku. Postup výběru bude zaznamenáván na video.

Výherce bude následně vyhlášen dalším příspěvkem a bude také kontaktován pomocí soukromé zprávy na Facebooku. Způsob a termín předání výhry, stejně jako varianta trička a mikiny s ním budou následně dohodnuty. Výhry jsou dostupné pouze ze skladových zásob, z provozních důvodů není možné žádat výrobu nového kusu u žádné části výhry.

Žádnému uživateli Facebooku nevzniká žádný právní nárok na účast v soutěži či na výhru. Výherce nemůže požadovat vydání jakékoliv finanční hotovosti místo věcné ceny.

Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem 110/2019 Sb., a to v rozsahu: jméno facebookového profilu, skutečné jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo. Jméno facebookového profilu je nezbytné k výběru výherce, ostatní údaje jsou nezbytné pro předání výhry a v závislosti na dohodě o předání s výhercem budou některé z nich či všechny požadovány. Po doručení výhry budou údaje smazány. Od soutěžících, kteří nevyhrají, tyto údaje požadovány nebudou.

Společnost Meta, která je provozovatelem sociální sítě Facebook, není s touto soutěží žádným způsobem spojena.

Napsat komentář