Junk Race 2 (dále „soutěž“) je zahájena setkáním účastníků a organizátorů 16. 12. v 9:00 na souřadnicích 50.2801498, 15.0251150. Na startu dostanou účastníci základní roadbook se souřadnicemi prvního kontrolního bodu, jednoho záchytného kontrolního bodu uprostřed trasy a cílového bodu.

K povinnému příslušenství účastníka patří smartphone s aplikací typu tripmeter, v níž není možné upravovat ujetou vzdálenost (použitelný je i Stopař v Mapách.cz), se schopností číst QR kódy a schopností zapisovat poznámky. Tripmeter účastník spustí při startu; aplikace běží na pozadí a po dojetí do cíle ukáže, kolik kilometrů účastník najel.

První účastník vyrazí na trasu nejpozději v 9:45, další za ním budou následovat v desetiminutových rozestupech. Po příjezdu na kontrolní bod účastník vyhledá QR kód, jehož načtení mu zobrazí otázku pro daný bod a také další bod trasy. Odpověď na otázku si účastník napíše do poznámek ve svém mobilu a vydá se na další bod trasy. Takto postupuje, dokud se nedostane do cíle. 

Nenajde-li na kontrolním bodě QR kód, pokračuje buď do záchytného bodu uvedeného v roadbooku, nebo do cíle, pokud v záchytném bodě již byl. V cíli ukáže najetou vzdálenost v aplikaci Rally Tripmeter a nasdílí nebo pošle organizátorům své odpovědi.

Časový limit dojezdu do cíle je 15:00 dne 16. 12. 2023 bez ohledu na přesný čas startu. Dorazí-li posádka později, je diskvalifikována; roadbooky odevzdané později nebudou zahrnuty do hodnocení. Pořadatelé si nicméně vyhrazují právo limit posunout nejvýše na 16:00, pokud by do 15:00 nestihla dojet významná část posádek.

Účastník jede mezi kontrolními body nejkratší trasou, kterou si sám vyhledává libovolným způsobem. Hlavním hodnotícím kritériem soutěže je ujetá vzdálenost. Odchylka od přesné délky trasy, která je organizátorům známa, znamená, že účastník některé kontrolní body vynechal, anebo jel delší než nejkratší trasou, a za to budou uděleny mínusové body. Podél trasy je možné na některých místech získat bonusové body.

Pokud účastník bude chtít dojít posledních pár metrů ke kontrolnímu bodu pěšky, neboť bude mít strach, že to jeho auto nezvládne, vezme si mobil s běžícím tripmeterem s sebou. Trasa je však naplánovaná tak, aby se dala projet normálním autem s pohonem jedné nápravy a celá vede po veřejně přístupných pozemních komunikacích, nikoliv však nutně asfaltových. Organizátoři jsou vybaveni pro případné vyproštění zapadlého vozu.

Dále se hodnotí správnost odpovědí. Za každou správnou odpověď získává posádka plusový bod, za neúplnou či špatnou odpověď nezískává nic. 

Počet bodů za otázky bude posléze sečten s počtem bodů za najeté kilometry. Součet bodů určí pořadí posádky v soutěži; čím vyšší, tím lepší. V případě shody součtů bodů je rozhodující nižší počet najetých kilometrů, v případě shody i zde je rozhodující kratší čas strávený na trase. 

Vítězná posádka (řidič, či řidič a spolujezdec; houf dětí se nepočítá) získává v cíli jedno hlavní jídlo na osobu na účet Junk Rods, z. s. Výhru není možné směnit za hotové peníze, ani její převzetí odložit na jiný den či jiné místo.

Junk Rods, z. s. neuchovává žádné osobní údaje soutěžících. Členové vedení Junk Rods, z. s. nejsou ze soutěže vyloučeni vyjma těch, kteří soutěž připravovali. Ti, kteří se soutěže účastní, čestně prohlašují, že se na přípravě kontrolních bodů a roadbooku nijak nepodíleli.

Každá posádka se soutěže účastní plně na vlastní nebezpečí. Účast v soutěži posádku v žádném případě neopravňuje k jakémukoliv porušování dopravních předpisů uvedených v zákoně č. 361/2000 Sb. či jiných platných zákonných nařízení. Junk Rods, z. s. nenese žádnou odpovědnost za chování účastníků či za jakoukoliv škodu vzniklou při soutěži.

Napsat komentář